MISSIE

Theater op de Markt heeft als missie de ontwikkeling van het openluchttheater* te stimuleren en op lange termijn te ondersteunen.

Theater op de Markt wil:

  • het beste openluchttheater van het moment programmeren in een festivalformule die de drempel zo laag mogelijk houdt en gericht is op een breed publiek.
  • in zijn missie verder uitgroeien tot een (inter)nationaal toonaangevend platform voor openluchttheater. Naast programmatie zijn samenwerkingsverbanden met artiesten, gezelschappen en andere organisaties in functie van creatie van nieuwe voorstellingen daarom een belangrijk instrument.
  • sporen nalaten voor de regio, de sector en het publiek. Theater op de Markt streeft ernaar structureel iets te kunnen betekenen in de ruime sector van de kunsten.

* openluchttheater wordt gebruikt als algemene term voor openlucht- en straattheater, circustheater, locatietheater en kermiskunsten.