STRUCTURELE SAMENWERKING

Theater op de Markt werkt al vele jaren samen met de stad Hasselt. In 2000 werd het tweejaarlijks zomerfestival in Hasselt verankerd. De stad is intussen een hechte partner geworden en investeert aanzienlijk in het tweejaarlijkse festival. Theater op de Markt tracht de stad Hasselt niet enkel als podium te gebruiken voor de vele voorstellingen, maar de stad te herontdekken en opnieuw te definiëren via de verschillende voorstellingen.

Theater op de Markt werkt ook structureel samen met het Vlaams Centrum voor Circuskunsten (kortweg Circuscentrum). Het Circuscentrum staat als belangenbehartiger en kenniscentrum in voor de optimale ontwikkeling van de circuskunsten in Vlaanderen. De organisatie stimuleert de Vlaamse circussector via vorming, artistieke ondersteuning, en promotie.

Vooral op het vlak van vorming is de samenwerking tussen Theater op de Markt en Circuscentrum intens. Circuscentrum organiseert in Dommelhof diverse opleidingsweekends voor circusdocenten en voor productiegroepen. Daarnaast organiseert Circuscentrum samen met de circusateliers de jaarlijkse éénwielerconventie in Dommelhof.